Dechrau Clwb Gwawr

attention open in a new window PDF Array Argraffu Array

Os am ddechrau clwb, cysylltwch gyda'r Swyddog Hyrwyddo yn eich ardal chi  neu ffoniwch Swyddfa Merched y Wawr ar 01970 611661 

1.NIFER I DDECHRAU CLWB
Mae 8 yn ddigon i ddechrau clwb

2.OEDRAN
Ar gyfer menywod ifainc, ond mae oedrannau yn amrywio o glwb i glwb...!

3. GWNEUD RHESTR O BAWB SYDD YN Y CYFARFOD CYNTAF
Enw, Cyfeiriad, Rhif ffôn ac e-bost pawb sy’n bresennol
 Yr un peth i ddarpar aelodau

 

4. LLE I GWRDD
 Fel arfer unwaith y mis mewn tafarn neu glwb
 Dylid drafod opsiynau yn y cyfarfod cyntaf a chytuno ar fan cwrdd

5. DEWIS SWYDDOGION
 Cysylltydd : Dylid ethol Cysylltydd er mwyn derbyn gohebiaeth a bod yn gyswllt
 Trysorydd : Gweler canllawiau ar waelod tudalen 2 *
 Is-drysorydd : yn gyfrifol am gasglu copïau o’r Wawr o rhyw siop leol pob 3 mis

6. DEWIS ENW I’R CLWB
 Gall fod yn seiliedig ar enw’r ardal neu beidio

7. TREFNU RHAGLEN
 Un neu ddwy yn gyfrifol am bob mis, yn lle bod y Cysylltydd yn gyfrifol am y cyfan, gan nodi enw(au), rhif(au) ffôn a cyfeiriad e-bost y trefnwyr.
 Mae rhyddid i bob clwb drefnu eu rhaglen, ond cynnal popeth drwy’r Gymraeg
 Yn ddelfrydol, dylid llunio rhaglen newydd cyn yr hâf er mwyn cychwyn gyda’r rhaglen newydd dechrau Medi.

8. TÂL AELODAETH
 £16 y flwyddyn, i’w gasglu gan y Trysoryddes ym mis Medi. Cedwir £3.00 gan y clwb.
 Ar ôl danfon yr Arian Aelodaeth at y Rhanbarth, bydd y Clwb newydd yn derbyn £100.
 Bydd pob aelod yn debyn rhifyn o gylchgrawn ‘Y Wawr’ bedair gwaith y flwyddyn am ddim.